Skip to content
Speak with an Expert - 877-505-7700 - Calls answered on the first Ring.
Speak with an Expert - 877-505-7700 - Call Now

The Coming Revolution in Hebrew: Hamahapech - Hardcover - ספר המהפך

Save 31%
Original price $36.00
Current price $24.99
Zamir Cohen -  הרב זמיר כהן
המדע מגלה את האמת שבתנ"ך.
אין עוררין על כך, שהתנ''ך הטביע את חותמו יותר מכל גורם אחר בהיסטוריה, על התרבות האנושית.
סולם הערכים האוניברסאליים בתחומי הצדק, הסדר החברתי והמוסר, היה נראה שונה לחלוטין אלמלא הייתה תורת ישראל.
 
ספר "המהפך" הינו ספר רב מכר של הרב זמיר כהן מאמת אחד לאחד באמצעות תמונות מוחשיות ומרהיבות עין, מגוון מחקרים שהמדע גילה רק לאחרונה באמצעות מיכשור מתקדם והיו ידועים לחכמי התורה לפני מאות ואלפי שנים!
הספר מכיל בתוכו מגוון רחב של נושאים בהם:
קוסמולוגיה,רפואה, בוטניקה, פארפסיכולוגיה, גוף האדם ועוד!