Skip to content

חזון עובדיה י"ט כרכים - Chazon Ovadia 19 volumes - Rav Ovadia Yosef

Original price $319.95 - Original price $319.95
Original price
$319.95
$319.95 - $319.95
Current price $319.95

חזון עובדיה הוא שמה של סדרת ספרים שחיבר מרן הרב עובדיה יוסף, העוסקים בהלכות מועדים (19 כרכים)

בשנת תשי”ב פרסם את ספרו שנקרא “חזון עובדיה” על הגדה של פסח ועל הלכות הפסח ספר שזכה לביקורות חיוביות מאוד, וזכה להסכמות, בין השאר, משני הרבנים הראשיים, הרב בן ציון עוזיאל והרב יצחק אייזיק הרצוג, וכן מהרב עזרא עטייה. לאחר כמה שנים הוציא לאור שני כרכים העוסקים בשאלות ותשובות בהלכות פסח. לאחר מספר שנים החל להוציא סדרה על המועדים כשעד כה היה בציבור רק את הספר ילקוט יוסף.

הסט כולל את הספרים:

תרו”מ – הלכות שמיטת כספים ופרוזבול, כולל: הלכות שמיטת כספים בזמן הזה, ודיני פרוזבול למנוע השמטת החובות בשנה השביעית.

פסח – שו”ת הלכתי – שני כרכים, המכונים “שו”ת חזון עובדיה”. וכן שני כרכים נוספים העוסקים בהלכות הפסח, סדר ליל פסח ופירוש על ההגדה של פסח, ועתה חברו את הספר לכרך אחד, אך עדיין נשאר כשני חלקים.

ימים נוראים – הלכות ימים נוראים.

סוכות – הלכות סוכה, ד’ המינים, הושענה רבה, חביטת ערבה, שמיני עצרת ושמחת תורה.

פורים – הלכות פורים + פירוש על מגילת אסתר. ופירוש על הפיוט מי כמוך ואין כמוך (אותו חיבר רבי יהודה הלוי)

יו”ט – הלכות יום טוב + הלכות חול המועד, ספירת העומר, חג השבועות ועירוב תבשילין +פירוש על מגילת רות.

חנוכה – הלכות חנוכה + הלכות ראש חודש וברכת הלבנה.

ט”ו בשבט-ברכות – הלכות ט”ו בשבט, ערלה, נטע רבעי, ותרמות ומעשרות ובנוסף הלכות ברכות.

ד’ תעניות – הלכות ד’ תעניות, בין המצרים, תשעה באב, הלכות זכר לחורבן, והנהגה בכותל המערבי. ובנוסף הספדים על מאורי הדור.

פרוזבול – הלכות שמיטת כספים ופרוזבול, כולל: הלכות שמיטת כספים בזמן הזה, ודיני פרוזבול למנוע השמטת החובות בשנה השביעית.

סט אבלות – דיני אבלות. ג’ חלקים. בסוף חלקו השלישי של הספר מופיעים הספדים שנשא הרב בהזדמנויות שונות.

סט שבת – הלכות שבת. ו’ כרכים.

Includes:
Yamim Noraim
Sukkot
Chanukah
Tu BiShvat
Berachot
Purim
Pesach
Haggadah
YomTov
Arba Taaniyot
Shabbat (6 vol.)
Aveilot (3 vol.)
Pruzbal

Size 7 x 9.5 Inches
Total Books 19 Vol
Weight  38 Lb

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)