Skip to content

Tanya Hamevoar 5 Volume Set - התניא המבואר - הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ

Sale Sale
Original price $170.00
Original price $170.00 - Original price $170.00
Original price $170.00
Current price $139.99
$139.99 - $139.99
Current price $139.99

  With commentary by Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz

ספר התניא הינו ספר היסוד של חסידות חב"ד והינו אחד מספרי המוסר החשובים שנכתבו בכל
הזמנים. הספר מציג תפיסת עולם שלמה וכוללת וחדירה לעומק בעיות הנפש, ולצד זה רעיונות והדרכות מעשיות בבעיות החיים למיניהן. 
חלקו הראשון של ספר התניא, הנקרא 'ספר של בינונים', מציב מודל אנושי- מוסרי חדש – 'הבינוני'. הבינוני אינו צדיק ואינו רשע, הבינוני גם אינו ממוצע. הבינוני הוא מעמד בפני עצמו המבטא את האידיאל של האדם המצוי, את מה שכל אדם, לפי כוחו ושיעורו, יכול וצריך להשיגו.
ביאור התניא של הרב עדין אבן־ישראל (שטיינזלץ) הינו ביאור מלא לספר התניא, ביאור המפרש את כל דברי הספר תוך הבאת המקורות ומראי מקומות, וביאור מקיף של מושגי היסוד בחסידות.
ואולם הביאור מציע הרבה יותר מכך – בהסברים ומשלים מחיינו היום וסיפורים מחיי החסידים בעבר הוא ממשיך את עולמו ופנימיותו של ספר התניא אל תוך עולמו של הקורא. ואם בספר התניא נכתבה תורת החסידות, הרי בביאור התניא היא נקראת מחדש אל תוך החיים.
מהדורה זו הינה מהדורה מתוקנת ומחודשת של סדרת הספרים "ביאור תניא" במהדורה חדשה זו נוספו שיפורים רבים ונעשתה עבודת עריכה מקיפה על מנת להפוך את הספר והביאור
לנגישים ביותר לקריאה ולימוד גם לאלה שאינם מצויים בעולמה של החסידות.

Likutei Amarim volume A
Likutei Amarim volume B
Shaar Hayihud Vehaemuna+Igeret Hateshuva
Igeret Hakadosh כב-א
Igeret Hakadosh לב-כג and Kunteres Acharon

Binding: Hardcover
Pages: 2784 

Size: 6" x 9"
Volumes: 5
Language: Hebrew

HaTanya HaMevoar Hebrew 5 Volume Slipcased Set

Customer Reviews

Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
m
moishe rothschild

Bihor Tanya - 9 Volume set- Hebrew - ביאור תניא - הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ