Skip to content
Store Info 818-705-7700 / Online Order 877-505-7700
Store Info 818-705-7700 Online Order 877-505-7700

Halacha Berurah 20 Volume Set - Rabbi David Yosef
הלכה ברורה - הרב דוד יוסף כ' כרכים - כולל 2 הקיצורים והלכות אפיה ובישול בשבת

Original price $485.00 - Original price $485.00
Original price
$485.00
$485.00 - $485.00
Current price $485.00

ספר "הלכה ברורה" הוא ספר המבוסס על פסקי הרב עובדיה יוסף, אביו של המחבר הרב דוד יוסף. הספר דומה במהותו לילקוט יוסף. תכניו של הספר נערכו על ידי המחבר יחד עם צוות אברכים שבראשו הוא עומד. הספר מיועד לאשכנזים וספרדים כאחד. על כל סעיף בשולחן ערוך מובאות ההלכות הקשורות לסעיף ובנוסף לכך מובאות טעמי ההלכה ומקורות ההלכה. עד כה (2012) יצאו 13 כרכים המבארים את הלכות השכמת הבוקר ותפילת שחרית וכל הקשור בתפילה (תפילין, ק"ש וכו'). הכרכים הראשונים (עד 7) הגיעו בסימני השולחן ערוך לסימן רמ"ב ודברו על ענייני תפילה וברכות. כרך ח' הוא הכרך הראשון שמתעסק בהלכות ברכות.

הספר 'הלכה ברורה' נכתב על בסיס שיעור שנותן הרב דוד יוסף כל יום שבת.

הספר "הלכה ברורה" כולל שלושה חלקים:

הלכה ברורה - מבאר את כל ההלכות הקשורות לאותו סעיף לפי השולחן ערוך.
בירור הלכה - ובו בירורי הלכה ומשא ומתן הלכה והערות והארות בעניינים הצריכים עיון ובירור.
שער הציון - ובו ציוני מקורות בהלכה מדברי רבותינו חכמי התלמוד ועד רבותינו הפוסקים ראשונים ואחרונים.

Binding: Hardcover
Language: Hebrew
Size 6.75 x 9.5 Inches
Total Books 20 Vol
Weight 54 Lb

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)