Skip to content

Shailos U'Teshuvos Yabia Omer 12 Volume Set [Hardcover] - Rav Ovadia Yosef
שאלות ותשובות יביע אומר 12 כרכים מהרב יוסף

Sale Sale
Original price $480.00
Original price $480.00 - Original price $480.00
Original price $480.00
Current price $325.00
$325.00 - $325.00
Current price $325.00

 

שו"ת "יביע אומר" הוא ספר השאלות ותשובות המרכזי של הרב עובדיה יוסף. ספר זה המונה עשרה כרכים הוא אבן יסוד בפסיקת ההלכה בעשרות השנים האחרונות. הספר הכולל חקרי הלכה ובירורי דינים הלכה למעשה בכל מקצועות התורה, בעמקות ובהרחבה.

מהדורה החדשה של שות "יביע אומר" בדפוס חדש ובתוספת עשרות תיקונים , מראי מקומות והוספות .
העבודה על המהדורה חדשה של יביע אומר" החלה עוד בימיו של מרן זצ"ל ובהדרכתו. במהדורה החדשה שולבו הערות והארות שכתב הרב בשולי ספרי "יביע אומר" שבהם למד הרב עצמו. ההערות מכילות אוצר בלום של פנינים ומרגליות השופכים אור ומוסיפים נופך של ממש לעניינים שנדונו בתשובות, ופעמים רבות אף כתב ליישב דבריו מפני השגות מחברי זמננו.
מתוך העיון במחברות ובכתבים שנתגלו לאחר פטירת מרן זצ"ל הנוגעים לתשובות שבשו"ת יביע אומר, התברר כי ישנן תשובות רבות שנדפסו במהדורות הישנות בהשמטת קטעים מסויימים, או מראי מקומות וביאורים לדבריו שבתשובה וזאת מחמת סיבות שונות. במהדורה החדשה שובצו הדברים במקומם הראוי.

Binding: Hardcover
Size: 12.25" x 9.25"
Language: Hebrew
Volumes: 12
Publisher: Chazon Ovadia

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)